Rozwijanie umiejętności
pracy zespołowej u dzieci
 

Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zręcznościowych grach zespołowych to świetny sposób na rozwijanie u nich umiejętności pracy w zespole. Taki sposób pracy jest bardzo ważną częścią codziennego życia. Współpraca i komunikacja to istotne kwestie, na które nie zawsze kładzie się wystarczający nacisk podczas zajęć w przedszkolu czy szkole.  Dlatego pragniemy zachęcić dzieci do uczestniczenia w grach zręcznościowych, które rozwijają te umiejętności. Główną częścią składniową pracy zespołowej, nad którą pracujemy w trakcie zabaw, są ogólne umiejętności komunikacyjne. Dzieci muszą podzielić się swoimi pomysłami z innymi dziećmi, wyrazić swoje uczucia i emocje, ale także wysłuchać myśli i pomysłów innych oraz zadawać pytania z nimi związane. W celu współpracy, dzieci muszą też komunikować się w ramach zespołu.

Jak więc stworzyć grupę do zabaw zręcznościowych?

Proponujemy, aby brało w niej udział od 2 do 4 dzieci w podobnym wieku. Z naszego doświadczenia wynika, że bardziej złożone projekty lepiej sprawdzają się w przypadku pracy grupowej. Idealny projekt powinien być na tyle trudny, żeby jednemu dziecku trudno było go zrobić samodzielnie, ale też nie tak trudny, żeby grupa nie była w stanie poradzić sobie z nim bez pomocy rodziców. Ważne jest natomiast, żeby rodzice albo dorośli opiekunowie pełnili rolę koordynatorów. Zadaniem koordynatora jest upewnienie się, że w zabawie biorą udział wszystkie dzieci i żadne z nich nie jest wykluczone z gry. Koordynator nie powinien pomagać w tworzeniu projektu, ale może służyć radą. Najważniejszą rolą koordynatora jest pomoc w wyjaśnianiu nieporozumień pomiędzy uczestnikami grupy i upewnienie się, że wszyscy oni słuchają się nawzajem.