Czy uczenie dzieci
cierpliwości jest ważne?
 

W latach 60. i 70. XX wieku Walter Mischel, psycholog z Uniwersytetu Stanforda, przeprowadził kilka eksperymentów w dziedzinie rozwoju i cierpliwości dziecka. Znane są one pod nazwą „testu cukierka”. 
 

Eksperyment Mischela zaczyna się od tego, że dziecko dostaje cukierka. Następnie dziecku zostaje powiedziane, że osoba przeprowadzająca eksperyment opuści teraz pokój i jeśli dziecko nie zje cukierka w czasie jego nieobecności, po jego powrocie dostanie drugiego cukierka. Jeśli natomiast zje cukierka w czasie, gdy będzie w pokoju samo, nie dostanie drugiego po powrocie do pokoju osoby przeprowadzającej eksperyment.
 

Ale o co tak naprawdę chodziło w tym eksperymencie? Mischel próbował sprawdzić, czy istnieje związek między umiejętnością dzieci do odsunięcia w czasie krótkoterminowych przyjemności w celu uzyskania większej nagrody, ale w dłuższej perspektywie. Czyli: zjeść jednego cukierka od razu czy może dwa, ale później. Badanie Mischela udowodniło, że dzieci, które były cierpliwsze i potrafiły zaczekać na nagrody odsunięte w czasie, również lepiej radziły sobie w szkole, miały mniejszą tendencję do nadwagi oraz, że uzyskiwały, biorąc pod uwagę średnią, wyższy poziom wykształcenia niż dzieci, które nie były w stanie się opanować i zjadały otrzymanego cukierka od razu.

Eksperyment Mischela pokazał, że dzieci które są w stanie nie ulec pokusie przyjemności i poczekać dłużej na większą nagrodę, odnoszą potem w życiu więcej sukcesów.

Prittworld i eksperci z dziedziny edukacji opracowali kilka projektów gier i zabaw zręcznościowych o różnym stopniu trudności. Projekty te mają na celu nauczyć dzieci wielu umiejętności przydających się potem w życiu, z których jedną jest cierpliwość. Wycinanki z papieru wymagają poczekania, aż klej wyschnie, zgromadzenia wszystkich potrzebnych materiałów i ostrożnego wycięcia wszystkich elementów.  Każda z powyższych czynności wymaga czasu i cierpliwości. Pamiętajmy, że im bardziej dzieci angażują się w gry i zabawy zręcznościowe, tym bardziej rozwijają swoją cierpliwość.