Prace plastyczne i media cyfrowe

Więcej

Regularne zajęcia artystyczne i zabawy zręcznościowe nie tylko pomagają dzieciom w ćwiczeniu ważnych umiejętności rozwojowych, takich jak emocje, poznanie, koordynacja i umiejętności społeczne, ale również wzmacniają wiarę w siebie.